مشتری و قمرهایش

مشتری و قمرهایش


چند قمر در این عکس می بینید؟ بسیاری از مردم با اشاره به ماه می گویند یکی، همان که در سمت چپ پایین عکس دیده می شود. اما نگاهی دقیق تر به شی در سمت راست بالای عکس بیندازید. این جرم که به ظاهر شبیه ستاره است در واقع سیاره مشتری است و با نگاهی دقیق تر ممکن است متوجه شوید که تنها نیست و توسط بزرگترین قمرهایش احاطه شده است. این قمرها که به نام قمرهای گالیله ای معروف هستند از چپ به راست "یو"، "گانیمد"، "اروپا" و "کالیستو" هستند. این قمرها دقیقاً مانند سایر سیارات و اقمار منظومه شمسی ما به دور خورشید می چرخند، و وقتی از پهلو دیده می شوند، در یک خط قرار دارند. تک شات امروز، هفته گذشته در حالی که ماه در مدار خود به دور زمین، در کنار مشتری دیده می شد، از کانکون مکزیک گرفته شده است. در حال حاضر مناظر خیلی بهتری از مشتری توسط فضاپیمای جونو ناسا ثبت می شود که هم اکنون در مداری بر گرد بزرگترین سیاره منظومه شمسی قرار دارد. با نزدیک شدن حضیض هر دو سیاره غول پیکر مشتری و زحل در ماه دسامبر، قمر زمین یک بار در هر ماه قمری تقریباً از مقابل این سیارات عبور خواهد کرد.

Top