کهکشان های صدفی در صورت فلکی حوت

کهکشان های صدفی در صورت فلکی حوت


این نمای بین کهکشانی یک سیستم عجیب از کهکشانها را به تصویر می کشد که با نام Arp 227 شناخته شده و حدود 100 میلیون سال نوری از ما فاصله دارند. در این مجموعه کهکشانی که در محدوده صورت فلکی حوت در حال شنا هستند، دو کهکشان ويژه قرار دارد ، کهکشان صدفی NGC 474 و همسایه آبی رنگ آن یعنی کهکشان مارپیچی NGC 470. قوس ها یا پوسته های کم نور و وسیع این کهکشان می تواند در اثر یک اندرکنش با کهکشان همسایه یعنی NGC 470 ایجاد شده باشد. همچنین این پوسته ها می توانند در اثر عاملی مشابه آنچه سبب ایجاد موجهای هم مرکز در سطح یک حوضچه آب می شود ایجاد شده باشند. کهکشان بزرگ در سمت چپ و بالای تصویر، NGC 467 نیز به نظر می رسد توسط پوسته های رقیق و کم نوری احاطه شده است ، که شواهدی از یک سیستم کهکشانی دیگر است. کهکشان های دیگری نیز در پس زمینه این میدان دید پراکنده شده اند که شامل ستاره های پیش زمینه درخشان نیز می شود. البته، این ستاره ها در کهکشان راه شیری خودمان واقع شده اند. میدان دید این تصویر 25 دقیقه قوس یا تقریباً 1/2 درجه روی آسمان است.


Top