سحابی

سحابی "هلیکس" از بلانکو و هابل


سحابی هلیکس چگونه توسط یک ستاره ایجاد شده است؟ شکل های سحابی های سیاره نما مانند "هلیکس" از اهمیت زیادی برخوردار هستند زیرا احتمالاً سرنخی از چگونگی پایان زندگی ستارگان خورشید مانند در اختیار ما می گذارند. با این حال مشاهدات تلسکوپ فضایی هابل و تلسکوپ 4 متری بلانکو در شیلی نشان داده است که سحابی "هلیکس" در واقع ساختار ساده ای ندارد. بلکه شامل دو صفحه تقریبا عمود برهم، قوس ها، امواج ضربه ای و حتی ساختارهایی است که تا کنون به خوبی درک نشده اند. علاوه بر اینها می توان به بسیاری از موارد تقارن های هندسی خارق العاده نیز اشاره کرد. اینکه چگونه یک ستاره خورشید مانند به تنهایی چنین ساختارهای پیچیده زیبا و در عین حال هندسی ایجاد کرده است، هنوز موضوع تحقیق است. سحابی "هلیکس" نزدیکترین سحابی سیاره نما به زمین است ، تنها در حدود 700 سال نوری با ما فاصله داشته و در صورت فلکی دلو قرار دارد. قطر آن نیز حدود 3 سال نوری است.


Top