دنباله دار نئووایز و قصه های شاه پریان

دنباله دار نئووایز و قصه های شاه پریان


گرد و غبار دنباله دار در این صحنه رویاگون در آسمان گرگ و میش فرو می رود، اما این صحنه بخشی از یک فیلم قصه شاه پریان نیست. هنوز هم قلعه "نووشوانشتاین"  واقع در کوه های آلپ منطقه باواریا، الهام بخش قلعه معروف داستان "زیبای خفته" دیزنی لند است. این عکس که در 20 جولای گرفته شده، نکته دیگری هم دارد و آن رد درخشان بالای برج های قلعه است که احتمالاً یک شهاب برساوشی است. این بارش شهابی اگرچه در اواسط آگوست اوج می گیرد، اما این بارش سالانه شهابی تابستانی هم اکنون نیز تا حدودی فعال است. چرا که امتداد این شهاب بر فراز قلعه را می توان تا کانون بارش برساوشی در صورت فلکی برساوش در سمت راست بالای کادر ردیابی کرد. شهاب های برساوشی توسط گرد و غبار به جا مانده از دنباله دار دوره ای "سویفت-تاتل" ایجاد می شوند. دنباله دار "نئووایز" با دنباله غباری گسترده خود که اکنون آسمان نیمکره شمالی را در بالای افق در می نوردد، این روزها محبوب زمینیان است.


Top