دنباله سدیمی عطارد

دنباله سدیمی عطارد


آن هاله باریک کم نور که به نظر می رسد از عطارد خارج شده چیست؟ نوردهی طولانی از سیاره درونی منظومه شمسی ما ممکن است چیزی غیر منتظره را آشکار کند: یک دنباله. جو نازک عطارد حاوی مقادیر کمی سدیم است که به علت تابش نور خورشید برانگیخته شده و می درخشد. باد خورشیدی نیز این مولکول ها را از سطح عطارد آزاد می کند و آنها را بیرون می راند. درخشش زرد سدیم نسبتاً درخشان است. در تصویر امروز، عطارد و دم سدیم آن که در اواخر ماه می از ایتالیا به وسیله فیلتر سدیم که نور زرد منتشر شده توسط سدیم را آشکار می سازد مشخص است. این پدیده که اولین بار در دهه 1980 پیش بینی شده بود، در سال 2001 کشف شد. بسیاری از جزئیات دم در مشاهدات متعدد توسط فضاپیمای روباتیک "مسنجر" ناسا که بین سالهای 2011 و 2015 به دور عطارد چرخیده بود، آشکار شد. دنباله ها معمولاً با نام دنباله دارها عجین شده است و در حال حاضر می توان دنباله دار NEOWISE را با چشم غیر مسلح در آسمان صبحگاهی مشاهده کرد.


Top