سحابی تاریک لیندز 1251

سحابی تاریک لیندز 1251


در سحابی تاریک Lynds (LDN) 1251 ستارگانی در حال شکل گیری هستند. در حدود 1000 سال نوری دورتر از ما و بالاتر از صفحه کهکشان راه شیری ما، ابر مولکولی غنی از گرد و غبار، بخشی از مجموعه سحابی های تاریک است که در منطقه "شعله قیفاووس" شناسائی شده است. در سراسر طیف نور گسیل شده از ابرهای مولکولی بین ستاره ای، پرتوهای پرانرژی دیده می شوند که ارتباط مستقیمی با ستاره های تازه متولد شده دارند، از جمله درخشش قرمزی از اجرام پراکنده موسوم به Herbig-Haro که در این تصویر با کیفیت دیده می شود. کهکشان های دوردستی هم در پس زمینه وجود دارند که در پشت گرد و غبار مخفی شده اند. این تصویر جذاب که توسط تلسکوپی از حیاط خلوت یک خانه و با استفاده از فیلترهای باند پهن به تصویر کشیده شده است، از لحاظ ظاهری وسعتی در حدود دو قرص کامل ماه در آسمان ( تقريباً 17 سال نوری در آن فاصله) را اشغال کرده است.

Top