بچه وزغ های سحابی IC 410

بچه وزغ های سحابی IC 410


این نمای نزدیک تلسکوپی، نواحی مرکزی سحابی نشری کم نور IC 410 را نشان می دهد که با فیلترهای طول موج پائین در زیر آسمان حیاط خلوتی واقع در حومه شهر گرفته شده است. این دریاچه ساخته شده از گاز و گردوغبار همچنین دارای دو عضو معروف دیگراست. در پائین و سمت راست مرکزآن، بچه وزغ های IC 410 قرار گرفته اند. سحابی که بخشی از آن در سایه گرد و غبار پیش زمینه قرار گرفته است، NGC 1893 که یک خوشه ستاره ای جوان را احاطه کرده است. خوشه های ستاره های بسیار داغ و درخشان، که فقط 4 میلیون سال پیش در ابر میان ستاره ای تشکیل شده اند، انرژی این گازهای درخشان را تامین می کنند. این بچه وزغ ها از گاز و گرد و غبار خنک تر و متراکم تری تشکیل شده اند و طول آنها تقریباً 10 سال نوری است و احتمالاً ستاره هایی در آنها در حال تولد هستند. این بچه وزغ ها در اثر بادهای ستاره ای شکل متمایزی پیدا کرده و درخشش قسمت سر آنها به علت  گازهای یونیزه ایجاد می شود. در همین حین قسمت دم آنها از ستاره های جوان مرکز خوشه دور می شود. IC 410 تقریباً 10،000 سال نوری از ما فاصله دارد و در صورت فلکی غنی از سحابی "ارابه ران" واقع شده است.

Top