شکارچی بر فراز کوههای آرژانتین

شکارچی بر فراز کوههای آرژانتین


آیا صورت فلکی جبار یا شکارچی را در این عکس تشخیص می دهید؟ این کار ممکن است در تصویر امروز کمی سخت تر باشد زیرا دوربین در مرکز صورت فلکی بزرگنمایی کرده و نوردهی طولانی انجام گرفته تا سحابی هایی را که چشم غیرمسلح انسان قادر به دیدن آنها نیست به تصویر بکشد. اما با دقت بیشتر، می توانید سه ستاره کمربند شکارچی را بصورت عمودی در نزدیکی مرکز تصویر ببینید و حتی سحابی معروف جبار را نیز در سمت چپ بالای آن پیدا کنید. از دیگر اجرام مشهور کم نور می توان به سحابی تاریک "سر اسب" در نزدیکی مرکز تصویر و سحابی غبارآلود شعله در سمت راست آن اشاره کرد. بخشی از حلقه بارنارد را نیز می توان در سمت راست یافت. این تصویر ترکیبی از چندین فریم با نوردهی طولانی از آسمان شب با هدف نمایش رنگهای مختلف در کنار هم و یک فریم برای ثبت منظره زمینی پس زمینه در نور ضعیف گرگ و میش است که همه با همان دوربین و در همان مکان ثبت شده اند. این صحنه زیبا در اوایل سال گذشته از کوههایی در سان خوان آرژانتین گرفته شده است.

Top