دنباله دار

دنباله دار "پن استار" و کهکشان ها


دنباله دار معروف به "پن استار" ، C / 2017 T2 در این میدان دید تلسکوپی خیره کننده به همراه کهکشان های M81 و M82 در تاریخ 22/23 مه ثبت شده است. البته این کهکشان ها در فاصله 12 میلیون سال نوری و دنباله دار حدود 14 دقیقه نوری از ما فاصله داشته که در محدوده صورت فلکی دب اکبر قرار داشته است. این میهمان جدید از "ابر اورت" ، در سال 2017 وقتی که دنباله دار در فاصله تقریبی 1 ساعت نوری از خورشید بود توسط تلسکوپ مطالعاتی "پن استارز"  وقتی که دنباله دار بیش از 1 ساعت نوری از خورشید (تقریباً به اندازه مدار زحل)  فاصله داشت کشف شد. این دنباله دار با یک "کوما" و دنباله ای زیبا از گرد و غبار، که در چهارم ماه مه امسال به نزدیکترین فاصله خود از خورشید رسید، پای ثابت برنامه رصدگران دنباله دارها در ماه مه امسال بوده است. در این تصویر از عمق آسمان کالیفرنیا، به نظر می رسد این دنباله دار صاحب یک دم دوم نیز شده زیرا در حال خروج از محدوده داخلی منظومه شمسی می باشد.

Top