حمله به بشریت

حمله به بشریتانسان مورد حمله قرار گرفته است، اما این حمله از سوی بیگانگان غولپیکر نیست، بلکه از سوی مهاجمان بسیار کوچکی است که به سختی می توان آنها را دید و بسیار عجیب است که حتی زنده بودن آنها هم هنوز به درستی مشخص نشده است. در سراسر سیاره زمین، یعنی وطن انسان، انسانهای مبتنی بر DNA توسط SARS-CoV2 مبتنی بر RNA مورد حمله قرار گرفته اند. این ویروس، يک بیماری ایجاد می کند که با نام COVID-19 شناخته می شود و در برنامه ریزی مجدد سلول های انسانی برای تبدیل به زامبی هایی که نسخه هایی از خود را تولید و تکثیر می کند یک متخصص تمام عیار است. در اینجا یک تصویر با بزرگنمایی زیاد از یک سلول انسانی که از سوی  SARS-CoV2 (نارنجی) مورد حمله واقع شده است می بینید. نبردهای حماسه ای که دو گونه برای مبارزه با مرگ در مقابل هم قرار می گیرند  غیر عادی نیستند، بلکه اکنون انسانها را هم درگیر کرده اند. با این وجود، پیش بینی می شود که بیشتر انسان ها از این نبرد جان سالم به در ببرند. در چندین سال آینده، بشریت انتظار پیروزی در این جنگ را دارد، اما متاسفانه این پیروزی پس از فوت میلیون ها انسان و نابودی تریلیون ها ویروس محقق خواهد شد.


Top