نابودی غول اسرارآمیز کوهستانی

نابودی غول اسرارآمیز کوهستانی


در میان سر این هیولای کیهانی، ستاره ای قرار دارد که به آرامی در حال نابودی آن است. این هیولای عظیم، در واقع ستون های بی جانی از گاز و گرد و غبار با مقیاس چندین سال نوری است. ستاره درون سر هیولا به خودی خود از پس توده های گرد و غبار قابل مشاهده نیست، بلکه از طریق گسیل پرتوهای ذرات پر انرژی به نام جت های Herbig-Haro قابل شناسائی است. در فاصله 7،500 سال نوری از ما و در سحابی کارینا واقع شده و به طور غیر رسمی به عنوان کوه اسرارآمیز شناخته می شود. ظاهر این ستون ها تحت تأثیر گرد و غبار است، اگرچه ترکیب عمده آن از گاز هیدروژن شفاف تشکیل شده است. تصویر امروز با تلسکوپ فضایی هابل گرفته شده است. در سرتاسر این ستونها ، نور پرانرژی و وزش بادهای ستارگان عظیم جوان ، در حال تبخیر و پراکنده کردن گهواره های ستاره ای غبارآلود است. طی چند میلیون سال آینده، سر این غول و همچنین بیشتر بدن آن توسط ستارگان داخل و اطراف آن، به طور کامل تبخیر خواهد شد.


Top