سفر به صخره های کیهانی

سفر به صخره های کیهانی


اگر بتوانید به داخل يک صخره کیهانی پرواز کنید، چه خواهید دید؟ سحابی NGC 2014 همانند يک صخره دریایی در "ابر ماژلانی بزرگ" که بزرگترین قمر کهکشان راه شیری ماست ساکن است. تصویری دقیق از این سحابی دوردست توسط تلسکوپ فضایی هابل به مناسبت بزرگداشت 30 سال مطالعه کیهان گرفته شده است. داده ها و تصاویر این صخره کیهانی با مدل سه بعدی ترکیب شده و در ویدیوی امروز نشان داده شده است. شما در این شبیه سازی رایانه ای در ابتدا از ميان یک خوشه ستاره ای پر از ستاره های جوان آبی رنگ درخشان در زیر ستون هایی از گاز و گرد و غبار عبور می کنید که به آرامی توسط نور پر انرژی و وزش بادهای ستاره ای حاصل از این ستاره های عظیم از بین می روند. رشته های گاز و گرد و غبار در همه جا وجود دارند و درخشش قرمزرنگشان ناشی از هیدروژن و نیتروژن است. سپس به سحابی NGC 2020 می روید که تابش آبی رنگی ناشی از اکسیژن دارد و یک ستاره "ولف-رایت" که حدود 200000 بار درخشان تر از خورشید ما است را در بر گرفته است. تصور می شود این ستاره غول آسا منشأ این سحابی است. در انتها نیز دوربین مجازی به ما نشان می دهد نمای کناری NGC 2020 به شکل یک ساعت شنی است.


Top