گردباد دریایی در فلوریدا

گردباد دریایی در فلوریدا


چه اتفاقی در حال روی دادن روی آب است؟ در اینجا یکی از بهترین تصاویری را مشاهده می کنید که تا کنون از يک گردباد دریایی ثبت شده است، نوعی گردباد که بر فراز آب رخ می دهد. گردبادهای دریایی ستونهایی از هوای مرطوب هستند که در حال صعود به طرف آسمان هستند و به طور معمول بر روی آب های گرم شکل می گیرند. گردبادهای دریایی می توانند به اندازه گردبادهای معمولی خطرناک باشند و سرعت باد در آن ها به بیش از 200 کیلومتر در ساعت برسد. برخی از آنها بدون رعد و برق و حتی در هوای نسبتاً مناسب شکل می گیرند. ممكن است نسبتاً شفاف باشند و فقط با الگوي غير معمولی كه بر روي آب ايجاد مي كنند قابل مشاهده باشند. تصویر امروز در ژوئیه 2013 در نزدیکی خلیج "تامپا" در فلوریدای آمریکا گرفته شده است. اقیانوس اطلس در ساحل فلوریدا با تشکیل بیش از صدها گردباد دریایی در سال، مسلماً فعال ترین منطقه در جهان است.

Top