رودخانه ای تاریک تا

رودخانه ای تاریک تا "قلب العقرب"


به نظر می رسد رودخانه ای تاریک از افق به سمت ابرهای رنگارنگ در نزدیکی ستاره غول سرخ "قلب العقرب" در میانه آسمان جاری است. این رودخانه تاریک یک سحابی گرد و غبار است که نور ستارگان مرکزی راه شیری را در پشت خود پنهان می کند وحاوی مولکول های گازی هیدروژن است. گرد و غبار اطراف ستاره آلفا عقرب یا قلب العقرب باعث پراکندگی نور این ستاره شده و سحابی بازتابی غیرمعمولی به رنگ زرد ایجاد می کند. در بالای آن، ستاره دوتایی آبی رنگ درخشان "رو-مارافسای" داخل سحابی بازتابی آبی رنگی قرار دارد که سحابی های نشری قرمز رنگی نیز در این فضای بین ستاره ای پراکنده هستند. خوشه ستاره ای کروی M4 تقریباً شبیه ستاره ای درخشان در بالا و سمت راست "قلب العقرب" است، گرچه در پشت ابرهای رنگارنگ و در فاصله ای حدود 7000 سال نوری از ما قرار دارد. خود این رودخانه تاریک حدود 500 سال نوری از ما فاصله دارد. برای خلق این منظره خیره کننده از آسمان شب، تمام نوردهی های پس زمینه و پیش زمینه با دوربینی واحد و لنزهای تله فوتو در همان شب از همان مکان بصورت پشت سر هم ثبت شده اند که بعد از ترکیب، تصویری خیره کننده ایجاد کرده اند که طیف وسیعی از نور و رنگ را نشان می دهد که چشم غیر مسلح نمی تواند آنها را تفکیک کند. این عکس ها که در ساعات اولیه 31 ژانویه ثبت شده اند، مریخ را نيز که هنوز در نزدیکی افق شرقی قرار داردثبت کرده است که در حال طلوع و بالا رفتن در آسمان است تا در اين منظره آسمانی به رقیب خود "قلب العقرب" بپیوندد. مریخ درخشان و بازتاب آن در آب ، در سمت چپ تکدرختی در پارک ملی Bosque del Apache ، نیومکزیکو به ثبت رسیده است.


Top