دنباله دار

دنباله دار "هالی" در برابر دنباله دار "سوان"


ساعاتی قبل از طلوع آفتاب در تاریخ 3 ماه مه، که شبی بدون ماه بود، ذراتی از گرد و غبار کیهانی بصورت شهاب وارد آسمان جنوبی بر فراز جزیره ریونیون شده اند. تا زمانی که سیاره زمین از میان رودخانه هایی از ذرات گرد و غبار بجا مانده از دنباله دار دوره ای 1 / P (هالی) عبور می کند، بارش های شهابی سالانه ای که به عنوان "اتا-دلو"ی معروف است تشکیل خواهد شد. این فریم  یک شهاب سنگ "اتا-دلو"ی درخشان که از چپ به راست کادر بر فراز دریایی از ابرها در حال عبور است ثبت کرده است. امتداد شهاب به صورت فلکی "دلو" که درست در بالای افق شرقی و بالای کادر قرار دارد می رسد. این شهاب سنگ "اتا-دلو"ی با سرعت زیادی در حدود 66 کیلومتر در ثانیه وارد جو می شود و در ارتفاعات 100 کیلومتری قابل مشاهده می گردد. به فاصله حدود 6 دقیقه نوری از زمین، "کوما"ی سبز رنگ پریده و دم بلند دنباله دار "سوان" بر فراز قله های آتشفشانی سمت چپ کادر خودنمایی می کند. اکنون در گرگ و میش صبحگاهی آسمان شمالی، در نزدیکی افق شرقی، دنباله دار SWAN به روشنایی مورد انتظار نرسیده است. این دنباله دار تنها دو روز پیش برای اولین بار به نزدیکترین فاصله از زمین رسیده و در تاریخ 27 ماه مه به حضیض مدار خورشیدی خود خواهد رسید.


Top