LDN 1471  آنومالی ناشی از باد ستاره ای

LDN 1471 آنومالی ناشی از باد ستاره ای


علت این ساختار غیرمعمول سهمی گون چیست؟ این آنومالی درخشان، معروف به LDN 1471 ، توسط یک ستاره تازه متولد شده شکل گرفته که منبع نور اين ساختار سهمی گون است و در قله سهمی دیده می شود. این ستاره نوزاد در حال گذراندن مرحله ای از تشکیل ستاره است که با ماده اطراف خود در ابر مولکولی برساووشی در حال تعامل است و باعث درخشش آن می شود. ما فقط یک طرف آنومالی را می بینیم. طرف دیگر توسط گرد و غبار تاریک پنهان شده است. شکل سهمی گون در اثر بزرگ شدن حفره ناشی از وزش باد ستاره ای به مرور زمان ایجاد می شود. دو ساختار اضافی دیگر نیز در هر دو طرف این ستاره نوزاد دیده شوند که تحت عنوان "اجرام هربینگ-هاروو" شناخته می شوند و آنها نیز ناشی از تعامل جریان خروجی از ستاره با مواد اطراف آن است. اما سوال این است که چه چیزی باعث ایجاد خطوطی در دیواره های این آنومالی شده است. تصویر امروز توسط تلسکوپ فضایی هابل ناسا و سازمان فضایی اروپا، پس از تشخیص اولیه توسط تلسکوپ فضایی Spitzer گرفته شده است.


Top