مثلث کیهانی

مثلث کیهانی


نمایشی سه گانه در آسمان شب در جریان بود. درست پس از غروب آفتاب، هلال ماه در سمت چپ، زهره درخشان ترین جرم آسمان شب پس از ماه نيز در سمت راست طی يک ماه اخیر مهمان آسمان شب بوده است. با یک تلسکوپ کوچک، می توان اهله زهره را مشاهده کرد و تشخيص داد که در اين روزها فقط نیمی از سیاره در معرض نور مستقیم خورشید قرار گرفته و از زمين قابل مشاهده است. خوشه پروين در ارتفاع بسیار بالاتر در آسمان و فاصله بسيار بيشتر از ماه و زهره قابل مشاهده است. اگرچه ماه و زهره در قیاس با ستاره های پس زمینه تندتر حرکت می کنند، خوشه پروین چنین نيست زیرا آنها ستاره های پس زمینه و در فاصله بسیار دورتری هستند. در آغاز این ماه ، به نظر می رسد زهره درست در مقابل خوشه پروين حرکت می کند ، یک اتفاق نادر که فقط هر هشت سال یک بار اتفاق می افتد. تصویر امروز این مثلث کیهانی را به کمک مجموعه ای 70 دقیقه ای از نوردهی های مختلف با دوربین يکسان در نزدیکی "آوونلی" در "ساسکاچوان" کانادا ثبت کرده است. موقعیت اجرام آسمانی از قبل مشخص بود. تنها چیزی که پیش بینی نشده وجود درخت پیش زمینه بود و عکاس این عکس هنوز در خصوص نوع درخت مطمئن نیست.


Top