زهره و خوشه پروين در خلال ماه آوریل

زهره و خوشه پروين در خلال ماه آوریل


زهره، ستاره درخشان شامگاهی این فصل که در سراسر جهان قابل رویت است روزهای اخیر در میان ستاره های خوشه ستاره ای محبوب "پروین" سرگردان بود. این تصویر "تایم لپس" مسیر این سیاره درونی را در این تلاقی زیبا دنبال می کند و روند عبور هر شب آن از کنار خوشه پروین را ثبت کرده است. اين تصوير ترکيبی که با لنز تله فوتو ساخته شده است ، میدان دید مناسبی برای رصدگران مجهز به دوربین دوچشمی است. هفت ستاره درخشان پروین و سیاره زهره به راحتی با چشم غیر مسلح دیده می شدند و ظاهر خیره کننده سیاره خواهر ما (زهره) در تصویر نتیجه الگوی پراش است که توسط لنز دوربین ایجاد شده است. تمام تصاویر از یک باغ خانگی در "چیودانو"، برگامو ، لومباردی ایتالیا گرفته شده و خوشبختانه هوای خوب و شب های بی ابر بهاری نیز در این کار مساعدت کرده است.


Top