پرتاب موشک در آسمانی جنوبی

پرتاب موشک در آسمانی جنوبی


در غروب 6 دسامبر ، یک موشک Rocket Lab Electron از سیاره در حال چرخش ما پرتاب شده است. با وجود حجم زیاد ماهواره های کوچک در صفحات مداری، اين پرتاب در مدارهای پایین تر زمین ( معروف به مدارهای خالی یا آزاد) از شبه جزیره ماهیا در جزیره شمالی نیوزلند انجام شد. اثری آتشین از قوس پرتاب زيبای موشک الکترون به سمت جنوب بر فراز این دریای جنوبی و آسمان زیبایش در این عکس دیده میشود. بخار پاشیده شده و قطرات اگزوز موشک ها، توسط نور خورشیدی که هنوز ارتفاعات بالای جو را روشن میکنند میدرخشند. چشم انداز ثابت دوربین که بر روی یک سه پایه مستقر شده، تقریباً باعث شده اوج قوس موشک با قطب جنوب  آسمانی همخط شود، شايان ذکر است بر خلاف نیمکره شمالی، هیچ ستاره درخشانی در محدوده قطب جنوب آسمان شب نیمکره جنوبی وجود ندارد اما می توان در مرکز کمان های حاصل از رد ستارگان در عکس ،به راحتی آن را پیدا کرد.


Top