سه شب برساوشیامتیاز و حق نشر تصویر:  Balint Lengyel

تصاویر دوربینی که سه شب بدون ماه را زیر ستارگان گذراند، این تصویر ترکیبی را خلق کرد. این تصاویر  طی 20 تا 22 مرداد (11 تا 13 آگوست) درحالی‌که سیاره‌ی زمین در حال رد شدن از مسیر غبارآلود دنباله‌دار سوییت تاتل بود،  ثبت شد. یک نوردهی طولانی برای پیش‌زمینه و تصاویر پی‌در‌پی  از ستاره‌ها و شهاب‌های بارش برساوشی که از روستای ماگیارگرس در مجارستان ثبت شده است. رد هر کدام  از شهاب‌های بارش برساوشی در پس‌زمینه‌ی ستارگان به صورت فلکی برساوش می‌رسد که قهرمانانه در بالای این افق روستایی ایستاده است. البته ذرات غبار دنباله‌دار در امتداد مسیرهای موازی با یکدیگر حرکت می‌کنند. اثر کانونی فقط به علت پرسپکتیو است ، چون به نظر می‌آید ردهای موازی در فاصله‌ای دور در برابر آسمان پرستاره به یک نقطه می‌رسند.


Top