از سال 87 به صورت اتفاقی وارد دنیای عکاسی شدم، با تعدادی از دوستان همشهری گروهی رو با عنوان گروه فیلم و عکس مردمک تشکیل دادیم .

عضویت در فدراسیون جهانی هنر عکاسی FIAP و حضور در چندید جشنواره عکس ملی و بین الملی از عناوین بنده طی این چند فعالیت می باشد.

Top