گانه

 

M65 M66 NGC3628 - Leo Triplet

کهکشانهای سه گانه ی شیر

غروب خورشید و برج میلاد


Aliens

بیگانگانی در سرزمینی بیگانه، به دنبال ستاره...

Ambassador of the Earth

انسان اشرف مخلوقات، نماد کره خاکی. رو به کهکشان. با تمامی آلودگیهایی که رد پای او دراین کره خاکی هست.

tiractor fc


leo triplete

سه گانه اسد

Moon Eclipse in the Forest

درخشش راه شیری در زمان کامل شدن طولانی ترین ماه گرفتگی قرن

تصویر نجومی روز ناسا: کهکشان راه شیری از نگاه گایا

این نمای بسیار بزرگ از کهکشان راه شیری ما و کهکشان های همسایه‌اش، یک عکس نیست بلکه یک نقشه است؛ نقشه‌ای که با اندازه گیری های جداگانه از حدود 1.7 میلیارد ستاره، تهیه شده است.

NGC 869 & NGC 884 - The Double Cluster


کهکشان M31 کهکشان صوفی

کهکشان آندرومدا یا M31 نام دیگری نیز دارد. کهکشان صوفی

Top