ناشناخته

 

در مسیر راه ابریشم

همه چیز فراهم شد، شب، آسمان پر ستاره، مهتاب و در میانه ی راه ناشناخته، سکوت بیابان گسترده شده بود. تنها صدای شاتر هر بیست ثانیه در حیاط کاروانسرا می پیچید و با صدای باد در می آمیخت.

کهکشان ما

Milk Way

شماره ۲۴۴ ماهنامه نجوم منتشر شد.

در این شماره از ماهنامه نجوم علاوه بر مقالات متنوع ستاره شناسی یک مقاله به قلم محمد رحیمی در باره ساخت تجهیزات مربوط به دوربین عکاسی DSLR منتشر شده است.

عکاس نجومی سال ۲۰۱۳ معرفی شد

به تازگی رصدخانه‌ی سلطتنی گرویچ نتیجه‌ی رقابت بین‌المللی عکاسی نجومی سال ۲۰۱۳ را منتشر کرده است. این رقابت در ۴ رشته‌ی اصلی عکاسی زمین و فضا٬‌ منظومه‌ی شمسی ما٬‌ اعماق فضا و عکاس نجومی جوان برگزار شد

ناشناخته

گزارش مشاهده ی جسم نورانی ناشناخته در آسمان

Top