سورت

 

راه شیری در باداب سورت


پلکان بهشت در آینه

در نیمه های شب ۶ تیر ۹۸، در سفری به باداب سورت، برای لحظاتی آسمان پرده از دل برداشت و برای دقایقی زیبایی های بی نظیرش را نمایان کرد.

باداب سورت

شبی زیبا در چشمه های تراونتنی باداب سورت

Badab Soort at Night


نخستین تورعکاسی نجومی خارج از کشور

با نخستین تور عکاسی نجومی خارج از کشور به مقصد عکاسی از شفق های قطب شمال همراه شوید.

برساوشی


چشم اندازهای زیبای ایران در شب

منتخب عکس های نجومی عکاسان ایرانی از چشم اندازهای زیبای ایران در شب

باداب سورت


شکوه کهکشان بر آسمان چشمه های تراورتن باداب سورت


Top