زیبای

 

در قلب سحابی رزت


Field of view around betelgeuse


Comet C/2020 F3 NEOWISE

دنباله دار نئووایز C/2020 F3 NEOWISE این روزها مهمان آسمان صبحگاهی بود و چند روزی است در آسمان شامگاهی به زیبایی قابل مشاهده است

آسمان زیبای شیخ موسی و فیلبند و طلوع راه شیری

طلوع راه شیری در آسمان زیبای شیخ موسی و فیلبند

بازتاب شباهنگ

شب قبل از خورگرفت ۵ دی ۹۸، در ساحل زیبای خنیزی کمپ کردیم و از زیبایی های بینظیر طبیعت لذت بردیم.

آسمان پرستاره و شفاف هیمالیا


آسمان کریستالی


انسان و اسمان

غروب مرکز کهکشان در اسمان تاریک روستای زیبای عشین

راه کهکشان روی برج باستانی

راه شیری روی یکی از برجهای دوقلوی زیبای سلجوقی خرقان

فرزندان آسمان

در ۱۰ فروردین ۹۸، در نارین قلعه میبد، برنامه ساعت زمین توسط دختران میبدی انجام شد.

Top