رادکان

 

تکیه مثلث تابستانی بر برج تاریخی رادکان

مثلث تابستانی تشکیل شده از سه ستاره ی پر نور شب های تابستان که که این ستاره ها عبارت اند از: ستاره آلفای شلیاق، ستاره آلفای دجاجه و ستاره آلفای عقاب که سه راس این مثلث را تشکیل می دهند. هر یک از این سه ستاره نام خاص دیگری نیز دارند.به آلفای شلیاق "ن

آندرومدا نشسته بر قامت برج

آسمان شب برج تاریخی رادکان و راه شیری

تجمع ماه و سیارات بر فراز برج رادکان


ماه نو در کنار شاهکار بنا های نجومی


اسمان شب بر فراز برج نجومی- باستانی رادکان

ترکیب 2 عکس

شبی به یادماندنی زیر اسمان برج رادکان در شب یلدا

تشکیل شده از 2 عکس

Top