درخشش

 

عطارد و درخشش داوینچی

1400/04/19

رد و درخشش پرتاپ خدمه-2 اسپیس ایکس


درخشش سبز خورشید، ماه، زهره، عطارد


Airglow Waves

درخشش هواتاب به رنگ سبز و قرمز در یک شب رصدی

عقاب بر فراز دشت آفتابگردان

در یک شب سرد در اواخر تابستان ۹۸، به تماشای غروب قلب راه شیری و طلوع صور فلکی پاییزی نشستیم.

jupiter

درخشش سیاره مشتری ثبت شده در 15 خرداد 98

Two legends

مجسمه امیرکبیر و درخشش سیاره زهره بعد از غروب خورشید

مثلث مارپیچی!

این درخشش سرخ‌فام، در نتیجه‌ی تابش فرابنفش و پرانرژی ستارگان درخشان و پرجرمی است، که گازهای هیدروژن اطراف‌شان را یونیزه می‌کنند.

درخشش عقاب بر فراز آسمان نروژ

چه چیزی در آسمان می‌بینید؟ بلی، درست است: شفق قطبی!

bloody sky

ابرهایی که از رنگ ماه به رنگ خون درآمدند و درخشش زیبای ستاره ها در پشت ابر ها

Top