خرابه

 

دری به سوی راه شیری

این درب در پشت یک خرابه درون گل گیر کرده بود که با زحمت فراوان این درب را بیرون اوردیم و رو به آسمان مهار کردیم تا این عکس گرفته شود

ردستارگان در کنار آبشار آسیاب خرابه

ردستارگان در کنار آبشار آسیاب خرابه

دریاچه ی سلیمان


در گذر زمان


چطور از آسمان شب عکس‌های کارت‌پستالی بگیریم

آسمان شب در شهرهای بزرگ پرستاره نیست. اما در بیشتر شب‌ها، منجمان در هوای سرد بیرون می‌زنند و دوربین عکاسی خود را رو به افق گذاشته، از آسمان و زمین زیر آن عکاسی می‌کنند.

چطور از آسمان شب عکس‌های کارت‌پستالی بگیریم

آسمان شب در شهرهای بزرگ پرستاره نیست. اما در بیشتر شب‌ها، منجمان در هوای سرد بیرون می‌زنند و دوربین عکاسی خود را رو به افق گذاشته، از آسمان و زمین زیر آن عکاسی می‌کنند.

غروب بر فراز خرابه ها


شهابی بر فراز خرابه های ابیانه و دب اکبر


آسمان دماوند و کلبه خرابه


شهاب های برساووشی بی خانمان

در این عکس دو شهاب از بارش برساوشی را میبینیم که از بالای خرابه های زلزله ی اخیر آذربایجان عبود میکند

Top