"Milky

 

چشم اندازهای زیبای ایران در شب

منتخب عکس های نجومی عکاسان ایرانی از چشم اندازهای زیبای ایران در شب

"Milky way over Mt.Sabalan"

گذراندن شبی برای عکاسی در شیروان دره سی و دریاچه آت در یک شب صاف در دامنه های کوه سبلان. منطقه ای بکر با کمترین آلودگی نوری شرایط مناسبیو برای عکاسی نجومی فراهم کرد.

نماهایی زیبا از آسمان شب ایران

جدیدترین تصاویر عکاسان ایرانی از زیبایی های شب در نقاط مختلف ایران

Top