عکاسی

 

آنالمای ماه


گذشت زمان


دنباله دار یا سیب زمینی؟


قطره ای کوچک از کهکشان


رگه های خورشیدی کاذب در فلوریدا


تاج ماه، هاله و کمان های دور ماه بر فراز "مانیتوبا"


شرط بندی در گرگ و میش


زندگی عشایری و ستارگان

این عکس در نزدیکی کوهرنگ گرفته شده است و زندگی و سیاه چادر عشایر را بر فراز ستارگان نشان میدهد پشت زمینه نیز یه علت نورهای کم نوری که در پشت صحنه عکاسی قرار دارند روشن شده است

آسمان از ما چشم بر نمی دارد

حوالی ظهر بود، بعد از چند روز هوا آفتابی شده بود. وقت خوبی بود برای عکاسی و قدم زدن. اینجا اطراف روستای لاسم است. ما چندین روز اینجا چادر زده بودیم و این رودخانه کم کم شده بود حیاط خانه ی ما که خورشید هم با همکاری ابرها حال خوب ما را تکمیل کرد.

تنهای تنها

دومین تجربه سفر عکاسی آسمان شب

Top