يك شب رصدي سرد.


يك شب رصدي سرد با بحث هاي داغ
Title يك شب رصدي سرد.
Hit 1792
Photographer مهدي احمديمهدي احمدي
Location كوير خارا شرق اصفهان
Camera 60دي
Lens 18-200
Lens Aperture 4
Exposure 25
ISO 2500
Date of photography 18/11/91


2 comments have been posted.

اقای احمدی عکس زیبایی ثبت کردین
بسیار خوب. شما کی عکس گرفتی از ما متوجه نشدیم
Top