رد ستارگان برفراز جنگل


Title رد ستارگان برفراز جنگل
Hit 729
Photographer Maedeh FarhoushMaedeh Farhoush
Location ماسال، گیلان
Camera Canon 700D
Lens Tokina 11-16 mm
Lens Aperture f/2.8
Exposure 30 s
ISO 400
Accessories star trail
Date of photography 21/7/2017


1 comments have been posted.

فوقالعاده زیباست. کادر هم خوب بسته شده. به نظرم میرسه فاصله بین هر عکس را بیش از یک ثانیه انتخاب کرده اید که این موضوع باعث شده در تصویر فول سایز شما کمی بین هر ستاره فاصله بفتد و مقداری رد ستاره ها به صورت نقطه چین در اید. در هر صورت عکس زیبا رنگها زیبا و کادر هم خوب کار شده موفق باشید
Top