تصویر نجومی روز ناسا: آتش سوزی بر روی زمین

تصویر نجومی روز ناسا: آتش سوزی بر روی زمین


گاهی اوقات مناطقی از زمین دچار آتش سوزی می‌شود. از آنجایی که برافروخته شدن آتش، با وجود اکسیژن میسر می‌شود و همچنین ازآنجایی که اکسیژن، شاخص کلیدی حیات است، بنابراین وجود آتش در هر سیاره‌ای نشان دهنده وجود حیات در آن سیاره خواهد بود.

بیشتر قسمت های سیاره زمین، در زمانی در گذشته، میزبان آتش بوده است.

با اینکه آتش باعث به وجود آمدن اتفاقات غم‌انگیزی می‌شود، برای نقاط بسیاری در زمین، آتش بخشی از چرخه اکوسیستم طبیعی است.

آتش سوزی های بزرگ کره زمین که به وسیله انسان یا صاعقه اتفاق می‌افتد، از مدار هم قابل مشاهده است.

این تصویر، مربوط به سال 2000 و دره بیتروت واقع در ایالت مونتانای کشور آمریکا می‌شود، در آن، گوزن‌های بهت زده را می‌توان مشاهده کرد که برای فرار از آتش، در رودخانه ایستاده‌اند.

See Explanation.  Clicking on the picture will download
the highest resolution version available.

برای مشاهده تصویر در اندازه بزرگتر اینجا کلیک کنید.

عکاس: John McColgan
منبع: ناسا (NASA)

Copyright © 2013 SkyPix.org All Rights Reserved
Top