تصویر نجومی روز ناسا: کهکشان قنطورس ای

تصویر نجومی روز ناسا: کهکشان قنطورس ای


کهکشان قنطورس ای، با فاصله تنها 11 سال نوری، نزدیک ترین کهکشان فعال به سیاره زمین است

این کهکشان، بیش از 60000 سال نوری وسعت دارد. این کهکشان بیضوی عجیب همچنین با نام ان‌جی‌سی 5128 شناخته می‌شود و در این تصویر تلسکوپی شفاف، به خوبی قابل مشاهده است

کهکشان قنطورس ای، ظاهراً نتیجه یک برخورد بین دو کهکشان دیگر بوده است و این اتفاق منجر به در هم آمیختگی جالب خوشه های ستاره‌ای و تشکیل خطوطی از گرد و غبار تیره شده است

در نزدیکی مرکز کهکشان، باقی مانده‌های کهکشان، به طور پیوسته به وسیله یک سیاهچاله مرکزی با جرمی در حدود یک میلیارد برابر جرم خورشید، مصرف می‌شود

مانند کهکشان های فعال دیگر، این فرآیندها در کهکشان قنطورس ای، باعث تولید امواج رادیویی، پرتو ایکس و پرتو گاما می‌شود

See Explanation.  Clicking on the picture will download
the highest resolution version available.

برای مشاهده تصویر در اندازه بزرگتر اینجا کلیک کنید

اعتبار تصویر: CEDIC Team at Chilescope, Processing - Bernhard Hubl

منبع: ناسا (NASA)


Copyright © 2013 SkyPix.org All Rights Reserved
Top