تصویر نجومی روز ناسا: ابرهای شب تاب بر فراز آتش بازی شهر پاریس

تصویر نجومی روز ناسا: ابرهای شب تاب بر فراز آتش بازی شهر پاریس


اکنون فصل ابرهای شب تاب نیمکره شمالی است. شاید هم زمان خوبی برای جشن گرفتن باشد!


این ابرها، از بلورهای یخی کوچک و تنها در شرایط خاص، در جو بالایی زمین، شکل میگیرند.


ابرهای شب تاب ممکن است در اواخر تابستان، هنگام غروب قابل مشاهده باشند؛ زمانیکه نور خورشید از پایین، به آنها روشنایی میهد.


ابرهای شب تاب، بالاترین (پرارتفاع ترین) ابرهای شناخته شده هستند و اکنون با نام ابرهای مزوسفری قطبی از زمین مشاهده میشوند.


با وجود اینکه ماهواره AIM ناسا از سال 2007، این ابرها را زیر نظر دارد، بسیاری از حقایق ابرهای شب تاب، همچنان ناشناخته مانده و موضوع داغی برای تحقیقات است.


این ویدیو تایم لپس، ابرهای شب تاب را نشان میدهد که به صورت گسترده و شبیه امواج بر فراز شهر پاریس، حرکت میکنند.


این ویدیو در روز باستیل (روز ملی فرانسه) و در حین آتش بازی بعد از غروب خورشید در ماه جولای سال 2009 گرفته شده است.


امسال، چندین گزارش مشاهده ابرهای شب تاب مخصوصاً به صورت درخشان از مکان های مختلف ارسال شده است.اعتبار ویدیو: Jean-Luc Dauvergne (Ciel et Espace)

منبع: ناسا (NASA)


Copyright © 2013 SkyPix.org All Rights Reserved
Top