تصویر نجومی روز ناسا: جاده‌ای به سمت مریخ

تصویر نجومی روز ناسا: جاده‌ای به سمت مریخ


نوری که در انتهای جاده قرار دارد، چیست؟ سیاره مریخ است.


این ماه، فرصت خوبی برای نشان دادن مریخ در آسمان به دوستان و خانواده خود است؛ زیرا این سیاره همسایه، نه تنها به درخشان ترین حالت خود در 15 سال گذشته میرسد، بلکه برای بیشتر شب، قابل مشاهده خواهد بود.


در طول این ماه، سیاره مریخ در جهت مخالف خورشید در آسمان قرار میگیرد، همچنین نزدیک به کم ترین فاصلهاش نسبت به زمین میشود؛ کم ترین فاصلهای که تاکنون نسبت به زمین داشته است.


از نظر مداری، سیاره مریخ، به کم ترین فاصلهاش نسبت به خورشید در مدار بیضی شکلش نزدیک میشود، زمانی که زمین، بین این دو قرار بگیرد، این سه جرم، در یک راستا قرار میگیرند و تقابلی پیش میآید که به آن Perihelic Oppisition گفته میشود.


از نظر وضعیت مشاهده سیاره مریخ باید گفت: هنگامیکه خورشید در غرب، غروب میکند، سیاره مریخ با رنگ نارنجی، خلاف جهت خورشید در آسمان، در شرق طلوع میکند.


مریخ، در طول شب در آسمان، بالا خواهد رفت و در نیمه شب، به بیشترین ارتفاع خود در آسمان میرسد، سپس هنگامیکه خورشید از شرق، شروع به طلوع میکند، سیاره مریخ هم در غرب، پایین میرود و غروب میکند.


در اینجا تصویری از سیاره مریخ مشاهده میشود که آن سوی جادهای در پرک ملی آرچز واقع در شهر مواب، ایالت یوتا و کشور آمریکا قرار گرفته است. این تصویر در اوایل ماه مه (اواخر اردیبهشت) گرفته شده است.


See Explanation.
Moving the cursor over the image will bring up an annotated version.
Clicking on the image will bring up the highest resolution version
available.

برای مشاهده تصویر در اندازه بزرگتر اینجا کلیک کنید


عکاس: John Chumack

منبع: ناسا (NASA)


Copyright © 2013 SkyPix.org All Rights Reserved
Top