تصویر نجومی روز ناسا: مارپیچ شگفت آور در سیستم ستاره‌ای ال‌ال پگاسی

تصویر نجومی روز ناسا: مارپیچ شگفت آور در سیستم ستاره‌ای ال‌ال پگاسی


چه چیزی باعث شده تا این چنین ساختار عجیب مارپیچی شکلی در بالا سمت چپ تصویر، شکل بگیرد؟


هیچکس مطمئن نیست، اگرچه احتمالاً مربوط به یک ستاره در یک سیستم ستارهای دوتایی میشود که درحال تبدیل به سحابی سیاره نما است، زمانیکه جو بیرونی آن جدا شود.


این مارپیچ غول آسا حدوداً یک سوم سال نوری قطر دارد و با چهار یا پنج چرخش کاملی که دارد، نظم بیسابقهای در آن مشاهده میشود.


باتوجه به سرعت گسترش این گاز مارپیچی، باید لایهای جدیدی در حدود هر 800 سال، پدیدار شود، این اتفاق، تشابه زمانی با هنگامی دارد که دو ستاره بخواهند به دور یکدیگر گردش کنند.


سیستم (منظومه) ستارهای تشکیل دهنده این مارپیچ، بیشتر با نام الال پگاسی (LL Pegasi) شناخته میشود، البته با نام AFGL 3068 هم شناخته میشود.


همچنین این ساختار مارپیچی عجیب با عنوان IRAS 23166+1655 دسته بندی شده است.


این تصویر، در طیف نزدیک به فروسرخ به وسیله تلسکوپ فضایی هابل گرفته شده است. اینکه چرا این مارپیچها میدرخشند، همچنان به صورت یک معما باقی مانده است، البته بهترین فرضیه درباره علت این موضوع میگوید که این مارپیچ به وسیله نور ستاره های نزدیک، روشن شده است.


See Explanation.  Clicking on the picture will download
the highest resolution version available.

برای مشاهده تصویر در اندازه بزرگتر اینجا کلیک کنید

اعتبار تصویر: NASA, ESA, Hubble, HLA

پردازش کننده و کپی رایت: Domingo Pestana & Raul Villaverde

منبع: ناسا (NASA)


Copyright © 2013 SkyPix.org All Rights Reserved
Top