تصویر نجومی روز ناسا: تصویر وسیع از صفحه کهکشانی تا ستاره درخشان آنتارس

تصویر نجومی روز ناسا: تصویر وسیع از صفحه کهکشانی تا ستاره درخشان آنتارس


یکی از زیباترین نواحی آسمان شب را در این تصویر چشمگیر مشاهده کنید.


در سمت چپ، کهکشان راه شیری قرار دارد که به شکل مورب قابل مشاهده است، این درحالیست که ناحیه رنگارنگ "رو مارافسای (Rho Ophiuchus)" که ستاره درخشان و نارنجی رنگ آنتارس را در خود دارد، در سمت راست مرکز تصویر قابل مشاهده است.


سحابی شارپلس 1 (Sh2-1) هم در سمت راست تصویر، خودنمایی میکند.


چند سحابی روبروی نوار کهکشان راه شیری قرار گرفتهاند؛ از جمله: سحابی عقاب (ام 16)، سحابی سه تکه (ام 21) و سحابی مرداب (ام 8). از دیگر سحابی های قابل توجه، میتوان به سحابی پیپ و سر اسب آبی اشاره کرد.


درکل، رنگ قرمزی که در تصویر مشاهده میشود از سحابی های قابل توجهای میآیند که نورشان را از گاز هیدروژن برانگیخته میگیرند، این درحالیست که رنگ آبی تصویر، حاصل گرد و غبار میان ستارهای است که عمدتاً نور ستاره های جوان را بازتاب میکند.


گرد و غبار ضخیم در تصویر، با رنگ قهوهای تیره نمایان شده است. گوی های ستارهای را هم میتوان در این تصویر مشاهده کرد، مانند خوشه های کروی ام 4، ام 9، ام 19، ام 28 و ام 80. نام هرکدام را به همراه مکانشان میتوانید در این تصویر مشاهده کنید.


این تصویر بسیار وسیع (حدود 50 درجه پهنا دارد) صورت های فلکی مختلفی را در خود جا داده است، از جمله: صورت فلکی کمان که در پایین سمت چپ قابل مشاهده است، صورت فلکی مار که در بالا سمت چپ قرار دارد، صورت فلکی مارافسای که در امتداد مرکز تصویر مشاهده میشود و صورت فلکی کژدم که در سمت راست تصویر قرار گرفته است.


این تصویر حاصل بیش از 100 ساعت عکس برداری از آسمان و سپس ترکیب آن عکسها با دقت زیاد و پردازش دیجیتالی است.برای مشاهده تصویر در اندازه بزرگتر اینجا کلیک کنید.


عکاس: Rogelio Bernal Andreo (Deep Sky Colors)

منبع: ناسا (NASA)


Copyright © 2013 SkyPix.org All Rights Reserved
Top