تصویر نجومی روز ناسا: خطوط یخی تازه در قمر انسلادوس

تصویر نجومی روز ناسا: خطوط یخی تازه در قمر انسلادوس


آیا در زیر این خطوط یخی که به نوارهای ببری معروف است (به خاطر ظاهرشان که شبیه به پوست ببر است) در قمر انسلادوس که متعلق به سیاره زحل میباشد، اقیانوس های زیرزمینی وجود دارد؟


معروف است که این نوارهای کشیده و دراز یا نوارهای ببری، ذرات یخ را از درون یخ زده قمر انسلادوس به فضا پرتاب میکنند، این اتفاق باعث به وجود آمدن ابری از ذرات یخ بر فراز قطب جنوب قمر میشود و همچنین حلقه مرموز "ای (E)" زحل را به وجود میآورد.


این شواهد از فضاپیمای رباتیک کاسینی به دست آمده که از سال 2004 تا 2017، مشغول گردش به دور سیاره زحل بود.


تصویری هم که در اینجا مشاهده میکنید، یک تصویر با وضوح بالا از قمر انسلادوس است که از یک پرواز نزدیک به دست آمده.


اَشکال راه راه عجیبی که در سطح قمر قابل مشاهده هستند با نام نوارهای ببری شناخته میشوند و در این تصویر، در رنگ آبی کاذب، قابل رؤیت هستند.


علت فعال بودن قمر انسلادوس، همچنان به شکل یک راز باقی مانده است؛ چراکه قمر همسایهاش یعنی میماس که تقریباً هماندازه با انسلادوس است، به نظر کاملاً مرده میآید.


بررسی های جدید انجام شده درباره ذرات یخ خارج شده از قمر انسلادوس، باعث به وجود آمدن مدارک جدیدی مبنی بر وجود مولکولهای آلی پییچیده درون انسلادوس شده است.


این مولکولهای غنی از کربن، ممکن است نشان دهنده حیات در اقیانوس های زیر سطح انسلادوس باشند (البته این موضوع هنوز ثابت نشده است.)


See Explanation.  Clicking on the picture will download
the highest resolution version available.

برای مشاهده تصویر در اندازه بزرگتر اینجا کلیک کنید.


اعتبار تصویر: NASA, ESA, JPL, SSI, Cassini Imaging Team

منبع: ناسا (NASA)


Copyright © 2013 SkyPix.org All Rights Reserved
Top