تصویر نجومی روز ناسا: ستاره سیگما هشتک و دوستانش

تصویر نجومی روز ناسا: ستاره سیگما هشتک و دوستانش


ستاره قطب جنوب سیگما هشتک (از صورت فلکی هشتک) در این تصویر وسیع که بیش از 40 درجه از آسمان نیمکره جنوبی را نمایش میدهد، قابل مشاهده است. اگرچه برای پیدا کردنش باید با دقت به تصویر نگاه کنید.


سیگما هشتک کم نور که به عنوان ستاره قطبی قطب جنوب شناخته میشود، کمی بیشتر از یک درجه از قطب جنوب آسمانی فاصله دارد. قدر این ستاره، کم تر از 5 است؛ یعنی حدود 25 بار کم نورتر از ستاره قطبی قطب شمال است و دیدن آن با چشم غیر مسلح، کار آسانی نیست.


در حقیقت، ممکن است این ستاره، کم نورترین ستارهای باشد که بر روی یک پرچم ملی آمده باشد.


این تصویر فوق العاده با دید عمیق و میدان وسیع همچنین گرد و غبار کم نور ابرهای سیروس کیهانی را نمایش میدهد ودر سمت راست آنها، خوشه های ستارهای و سحابی هایی که در امتداد قسمت جنوبی صفحه کهکشان راه شیری قرار دارند، مشاهده میشود.


نزدیک گوشه سمت راست بالا، ستاره گاما صلیب با رنگ مایل به زرد، مشاهده میشود که در بالای صورت فلکی صلیب جنوبی قرار گرفته است.


چیزی که به سادگی در بالا و سمت راست مرکز تصویر قابل مشاهده است، سحابی ناشناخته تیره (Dark Doodad) نام دارد که در صورت فلکی مگس جنوبی قرار گرفته است.


See Explanation.
Moving the cursor over the image will bring up an annotated version.
Clicking on the image will bring up the highest resolution version
available.

برای مشاهده تصویر در اندازه بزرگتر اینجا کلیک کنید

عکاس: Frank Sackenheim

منبع: ناسا (NASA)


Copyright © 2013 SkyPix.org All Rights Reserved
Top