تصویر نجومی روز ناسا: نزدیک شدن هایابوسا 2 به سیارک ریوگو

تصویر نجومی روز ناسا: نزدیک شدن هایابوسا 2 به سیارک ریوگو


شبیه یک الماس فضایی بزرگ به نظر میرسد البته به همراه حفره های مختلف.


این سنگی که در تصویر مشاهده میکنید، سیارک 162173 ریوگو (قصر اژدها) نام دارد و مأموریت رباتیک هایابوسا 2 کشور ژاپن، اکنون در حال رسیدن به این سیارک نزدیک به زمین است.


هایابوسا 2 جاه طلب، تجهیزات مختلفی را با خود حمل میکند، از جمله: دو ضربه گیر، چهار شناور کوچک مخصوص نزدیک شدن، سه هاپر (وسیلهای به شکل قیف) کوچک برای سطح سیارک و کاوشگر سطح سیارک (MASCOT) که قرار است بر روی سیارک فرود بیاید، آن را بررسی کند و اطراف سطح سیارک ریوگو حرکت کند.


بیشتر این تجهیزات، مجهز به دوربین هستند. علاوه بر این، هایابوسا 2 به شکلی برنامه ریزی شده است که نمونهها را از سطح سیارک جمع آوری کند و آنها را برای بررسی های بیشتر تا حدوداً انتهای سال 2020 به زمین برگرداند.


چیزی که قبلاً درباره سیارک ریوگو میدانستیم، مربوط به مدارش میشد، همچنین اینکه در حدود یک کیلومتر وسعت دارد و اینکه سطح تیرهای دارد که باعث بازتاب رنگ هایی غیرعادی میشود.


مطالعه سیارک ریوگو، نه تنها باعث پی بردن به اطلاعات درباره سطح و درون این سیارک میشود، بلکه درباره مواد موجود برای رشد حیات در زمان پیدایش منظومه شمسی هم به ما اطلاع میدهد.


تصویری که در اینجا مشاهده میکنید، مجموعهای از تصاویر حاصل نزدیک شدن هایابوسا 2 به این سیارک است و همانطور که مشاده میکنید، هرچه نزدیکتر میشود، سطح سنگی سیارک به همراه حفرهها و دهانههایش مشخصتر میشود.


See Explanation.  Clicking on the picture will download
the highest resolution version available.

برای مشاهده تصویر در اندازه بزرگتر اینجا کلیک کنید

اعتبار تصویر: ISAS, JAXA, Hayabusa2 Team

منبع: ناسا (NASA)


Copyright © 2013 SkyPix.org All Rights Reserved
Top