تصویر نجومی روز ناسا: مقایسه اندازه اجرام فضایی 2

تصویر نجومی روز ناسا: مقایسه اندازه اجرام فضایی 2


خورشید ما در مقایسه با دیگر ستارگان، تا چه اندازه بزرگ است؟


در ویدیوهایی نظیر این ویدیو که در یوتیوب شهرت فراوانی دارد، اندازه نسبی سیارات، ستارگان و حتی جهان هستی، از کوچکترین جرم تا بزرگترین آن، نمایش داده میشود.


این ویدیو، با ماه زمین آغاز میشود و رفته رفته سراغ قمرها وسیارات با اندازه بزرگتر در منظومه شمسی خودمان میرود. خیلی زود، خورشید پدیدار میشود و در کنار بسیاری از ستارگان همسایه و درخشانتر از خودش در کهکشان راه شیری قرار میگیرد.


در نهایت، اندازه ستارهها با کهکشان راه شیری مقایسه میشود، سپس کهکشان های دیگر قابل مشاهده در جهان، نمایش داده میشود. همچنین در انتهای ویدیو به نظریه مولتی ورس (چند جهان) اشاره میشود و میگوید که ممکن است چندین جهان وجود داشته باشد.


به خاطر داشته باشید که اندازه واقعی بیشتر ستاره هایی که دور از خورشید قرار گرفتهاند، با مشاهده های مستقیم به دست نیامده است؛ اما با استفاده از فهمیدن درخشندگی، دما و فاصلهشان، اندازه آنها را محاسبه میکنند.


علاوه بر اینها، وسیله الهام بخش و آموزنده دیگری که بیشتر اوقات درست عمل میکند هم وجود دارد؛ از خوانندگان APOD (تصویر نجومی روز ناسا) دعوت میشود که به ساخت دقیقتر نسخه آینده این ویدیو کمک کنند و بیدقتی هایی که در ویدیو مشاهده میکنند را در آدرس http://asterisk.apod.com/viewtopic.php?t=38365 گزارش دهند.


برای مشاهده ویدیو، اینجا کلیک کنید.


لینک صفحه اصلی


اعتبار ویدیو: morn1415 (YouTube); Images Credit: NASA (typically); Music: Alpha (Vangelis)

منبع: ناسا (NASA)


Copyright © 2012-2019 SkyPix.org All Rights Reserved

Top