تصویر نجومی روز ناسا: فصل مشتری، آسمان هاوایی

تصویر نجومی روز ناسا: فصل مشتری، آسمان هاوایی


فعالیت های آتشفشانی جزیره بزرگ واقع در هاوایی از زمان گرفتن این تصویر از آسمان شب این منطقه در اوایل امسال، بیشتر شده است.


گدازهها و مواد مذاب خروجی از دهانه آتشفشان، در حدود 30 کیلومتری شرق هستند. این تصویر تماشایی از کوه آتشفشانی کیلاویا به همراه دهانه  Halemaumauو بخار و دود خارج شده از آن از پارک ملی آتشفشان های هاوایی گرفته شده است.


علاوه بر این، امسال سیاره مشتری از اواخر پاییز تا اوایل تابستان در آسمان، در وضعیت درخشانی قرار دارد. در جنوب و در قسمت بالا، سیاره مشتری به سادگی به عنوان درخشان ترین چراغ آسمانی، قابل مشاهده است؛ جاییکه برآمدگی مرکزی کهکشان راه شیری به نظر میرسد بر فراز بخارها و ابرهای موجود، سربرافراشته است.


ستاره آنتارس که به رنگ زرد در اینجا مشخص است، ستاره درخشانی است که نزدیک به گرد و غبار قابل مشاهده به سمت مرکز کهکشان خودمان قرار دارد.


در نزدیکی افق، ستاره های آلفا و بتای قنطورس و چلپیا (صلیب جنوبی) در میان دودهای بسیار درخشان آتشفشان، میدرخشند.


See Explanation.  Clicking on the picture will download
the highest resolution version available.

برای مشاهده تصویر در اندازه بزرگتر اینجا کلیک کنید.


اعتبار تصویر: Tunç Tezel (TWAN)    

منبع: ناسا (NASA)


Copyright © 2013 SkyPix.org All Rights Reserved
Top