تصویر نجومی روز ناسا: سیارکی با گردش پس رونده

تصویر نجومی روز ناسا: سیارکی با گردش پس رونده


چرا سیارک 2015 BZ509 به شکلی برعکس به دور خورشید میگردد؟


همانطور که در این انیمیشن مشاهده میکنید، تروجانهایی (سیارکها) که به دور سیاره مشتری میچرخند، به دو گروه اصلی تقسیم میشوند؛ یکی روبروی سیاره مشتری حرکت میکند و یکی درست پشت سر آن. همه آنها در همان جهتی که سیاره مشتری به دور خورشید میچرخد، گردش میکنند.


اما سیارک BZ509 که در سال 2015 کشف شده و همچنان بدون نام مانده، در حالتی پس رونده به دور خورشید میچرخد و در تعامل گرانشی پیچیدهای با سیاره مشتری قرار دارد.


دلیل این اتفاق همچنان ناشناخته و در دست بررسی است اما اگر حل شود، ممکن است اطلاعاتی را درباره منظومه شمسی در اوایل شکل گیری به ما بدهد.


فرضیه تازه و معروفی درباره سیارک BZ509 میگوید که این سیارک، میلیاردها سال پیش از فضای میان ستارهای به دام سیاره مشتری افتاده، این درحالیست که فرضیهای دیگر میگوید که این سیارک در مدت زمانی کمتر از فرضیه قبلی، از منظومه شمسی خودمان و مکانی به نام ابر اورت آمده است؛ جایی دور که بسیاری از دنباله دارها از آنجا سرچشمه میگیرند.


جواب ممکن است تنها بعد از مطالعه احتمال و پایداری مدارهای نزدیک سیاره مشتری و ساخت مدل های با جزئیات بالا از آنها ممکن باشد یا شاید با رصد مستقیم ویژگی های اجرام غیرعادی ممکن شود.


اعتبار تصویر: Western U., Athabasca U., Large Binocular Telescope Obs.

منبع: ناسا (NASA)


Copyright © 2013 SkyPix.org All Rights Reserved
Top