تصویر نجومی روز ناسا: هفت خواهر پر گرد و غبار

تصویر نجومی روز ناسا: هفت خواهر پر گرد و غبار


آیا این واقعاً خوشه ستارهای معروف هفت خواهران (پروین) است؟


خوشه هفت خواهران که به خاطر ستاره های آبی رنگ و نمادینش معروف است، در اینجا در نور فروسرخ، نمایش داده شده است؛ جاییکه گرد و غبار پیرامون، نور ستارهها را با درخشندگی بیشتری منعکس میکند.


اینجا، سه رنگ فروسرخ در محدوده رنگ های مرئی، تهیه شده است (R=24, G=12, B=4.6 میکرون)


تصاویر اصلی، توسط کاوشگر نقشه بردار فروسرخ میدان وسیع ناسا (وایز) گرفته شده است.


این خوشه با عنوان ام 45 دسته بندی شده است و به آن لقب هفت خواهران دادهاند.


خوشه ستارهای پروین در اینجا تصادفاً در ابری از گرد و غبار در حال عبور قرار گرفته است.


نور و بادهایی که از طرف ستاره های پرجرم خوشه پروین خارج میشود، ذرات گرد و غبار کوچکتر را دفع میکند و باعث میشود که گرد و غبارها، همان طور که مشاهده میشود، به حالت رشتهای مانند در بیایند.


این تصویر، وسعتی حدوداً 20 سال نوری دارد، خوشه پروین هم در فاصله 450 سال نوری از زمین، به سمت صورت فلکی گاو قرار گرفته است.


See Explanation.
Moving the cursor over the image will bring up an annotated version.
Clicking on the image will bring up the highest resolution version
available.

برای مشاهده تصویر در اندازه بزرگتر اینجا کلیک کنید.


اعتبار تصویر: WISE, IRSA, NASA; Processing & Copyright : Francesco Antonucci

منبع: ناسا (NASA)


Copyright © 2012-2019 SkyPix.org All Rights Reserved

Top