تصویر نجومی روز ناسا: تیتان، ماه زحل

تصویر نجومی روز ناسا: تیتان، ماه زحل


تیتان، بزرگترین قمر سیاره زحل، مانند ماه زمین، در چرخش هماهنگ با سیاره زحل قفل شده است

این موزائیک که حاصل از تصاویر گرفته شده توسط فضاپیمای کاسینی در ماه مه سال 2012 است، چهره پشت به زحل قمر تیتان را نمایش می‌دهد؛ چهره‌ای که همیشه دور از غول گازی حلقه دار است

تیتان، تنها قمری در منظومه شمسی است که جوی چگال دارد و در کنار زمین تنها دنیا در منظومه شمسی است که در سطح آن آب وجود دارد و چرخه بارندگی و تبخیر مانند زمین دارد

لایه با ارتفاع زیاد از بخار جوی را می‌توان در این نمای گرفته شده توسط کاوشگر کاسینی از قمر تیتان با قطر 5000 کیلومتر مشاهده کرد؛ درحالیکه کاوشگر بر فراز حلقه‌ها و ابرهای بالایی زحل بود

در نزدیکی مرکز، ناحیه تاریکی قرار دارد که با نام شانگری-لا معروف است

فضاپیمای کاسینی، کاوشگر هویگنس را در سمت چپ مرکز، به سطح قمر تیتان فرستاد تا دورترین فرود برای یک فضاپیما نسبت به زمین باشد

See Explanation.  Clicking on the picture will download
the highest resolution version available.

برای مشاهده تصویر در اندازه بزرگتر اینجا کلیک کنید.


اعتبار تصویر: NASA, JPL-Caltech, Space Science Institute

منبع: ناسا (NASA)


Copyright © 2012-2019 SkyPix.org All Rights Reserved

Top