تصویر نجومی روز ناسا: کهکشانهای دوردست

تصویر نجومی روز ناسا: کهکشانهای دوردست


این گروه کهکشانی خیره کننده، با فاصله 450 میلیون سال نوری از زمین، خیلی خیلی از ما دور است و با عنوان خوشه کهکشانی آبل S0740 (Abell S0740) دسته بندی شده.


این خوشه، تحت سلطه کهکشان بیضوی بزرگ مرکزی (با نام ESO 325-G004) است.


این نمای پردازش شده از تلسکوپ فضایی هابل، دسته های مختلفی از کهکشانها را از نظر شکل و اندازه در خود جای داده است، البته چند ستاره هم در پس زمینه تصویر به صورت پراکنده قابل مشاهده است.


کهکشان بیضوی بزرگ (که در سمت راست مرکز تصویر قرار دارد) بیش از 100000 سال نوری طول دارد و شامل بیش از 100 میلیارد ستاره میشود، از نظر اندازه، میتوان آن را با کهکشان راه شیری مارپیچی خودمان مقایسه کنیم.


اطلاعات به دست آمده از هابل، میتواند اطلاعات ارزشمند زیادی را حتی از این کهکشان های با فاصله زیاد در اختیار ما قرار دهد، از جمله: اطلاعات درباره بازوها، خطوط گرد و غبار،  خوشه های ستارهای، ساختارهای حلقوی و کمان های همگرایی گرانشی را در اختیار ما میگذارد.


See Explanation.  Clicking on the picture will download
the highest resolution version available.

برای مشاهده تصویر در اندازه بزرگتر اینجا کلیک کنید.


اعتبار تصویر: Data - Hubble Legacy Archive, Processing - Domingo Pestana

منبع: ناسا (NASA)


Copyright © 2012-2019 SkyPix.org All Rights Reserved

Top