تصویر نجومی روز ناسا: خانه کپلر در شهر لینز

تصویر نجومی روز ناسا: خانه کپلر در شهر لینز


چهارصد سال پیش در چنین روزی (پانزدهم مه سال 1618)، یوهانس کپلر، قانون ریاضی سادهای که بر مدار سیارات منظومه شمسی حکمفرما است را کشف کرد؛ امروزه آن را با عنوان قانون سوم حرکت سیارهای کپلر میشناسیم.


در آن زمان، کپلر در این خانه بلند، واقع در خیابان هوفگسی (Hofgasse) زندگی میکرد؛ خیابانی باریک نزدیک به قلعه و میدان اصلی شهر لینزواقع در کشور اتریش.


تشخیص قطعی اقامت کپلر در این مکان (Hofgasse 7) به عنوان مکانی که قانون سومش را کشف کرد، خودش داستان کشفی دارد که اخیراً اتفاق افتاده است.


اریک میر (Erich Meyer) از انجمن نجوم شهر لینز توانست این معمای تاریخی را با توجه به توصیفات شخصی کپلر از گرفت های ماه، حل کند.


اتفاق مهمی که در انقلاب علمی قرن هفدهم افتاد این بود که کپلر، از اکتشافات گالیله و سیستم کوپرنیکی سیارات، حمایت کرد؛ سیستمی که میگفت سیارات به جای چرخش به دور زمین، به دور خورشید میچرخند.


او نشان داد که سیارات در مسیرهای بیضی شکلی به دور خورشید میچرخند (قانون اوّل کپلر) و سیارات هنگامیکه به نزدیکی خورشید میرسند، نبستاً سریعتر در مدارشان حرکت میکنند (قانون دوم کپلر) و سیارات دورتر از خورشید، زمان نبستاً طولانی تری را برای گردش به دور خورشید، صرف میکنند (قانون سوم کپلر.)


See Explanation.  Clicking on the picture will download
the highest resolution version available.


برای مشاهده تصویر در اندازه بزرگتر اینجا کلیک کنید.


اعتبار تصویر: اریک میر (Erich Meyer) از انجمن نجوم شهر لینز

منبع: ناسا (NASA)


Copyright © 2013 SkyPix.org All Rights Reserved
Top