تصویر نجومی روز ناسا: نگاهی به کهکشان فرفره یا ام 101

تصویر نجومی روز ناسا: نگاهی به کهکشان فرفره یا ام 101


کهکشان مارپیچی زیبا و بزرگ ام 101، یکی از آخرین اجرامی است که در فهرست معروف شارل مسیه قرار گرفت.


این کهکشان بزرگ با طول 170000 سال نوری، تقریباً دو برابر اندازه کهکشان راه شیری خودمان است.


در این تصویر، میتوان ستارگانی از کهکشان راه شیری را در پیش زمینه (جلو تصویر) مشاهده کرد. همچنین کهکشان همدم ام 101 که یک کهکشان کوتوله با نام انجیسی 5474 است را میتوان در این تصویر دید (در پایین سمت راست.)


ستارگان سرد و مایل به زرد، هسته این کهکشان را درخشان کرده است. در بازوهای بزرگ این کهکشان، نور آبی ستارگان جوان و داغ را میتوان مشاهده کرد؛ ستارگانی که با خطوط تیره گرد و غبار و نواحی شکل گیری ستارگان که به رنگ مایل به صورتی است، ترکیب شدهاند.


کهکشان ام 101 که با نام کهکشان فرفره هم شناخته میشود، در مرزهای صورت فلکی شمالی خرس بزرگ (دب اکبر) و در فاصله حدوداً 23 میلیون سال نوری از زمین قرار گرفته است.


به نظر میرسد که کهکشان انجیسی 5474 در گذشته، به وسیله فعل و انفعالات گرانشی که با کهکشان ام 101 داشته، از حالت طبیعی خود، خارج شده باشد.


See Explanation.  Clicking on the picture will download
the highest resolution version available.

برای مشاهده تصویر در اندازه بزرگتر اینجا کلیک کنید.


عکاس: جونوا لی (Joonhwa Lee)
منبع: ناسا

Copyright © 2013 SkyPix.org All Rights Reserved
Top