Skypix.org

فیلترها وکاربردشان در رصد و عکاسی نجومی

فيلترهای رصدی و عکاسی از پر کاربردترین لوازم در نجوم آماتوری هستند. این فیلترها غالبا به دهانه داخلی چشمی های 1.25 و 2 اینچی پيچ می شوند. علاوه بر این فیلترهایی مانند فیلترهای آلودگی نوری مقابل دهانه لنز دوربین قرار می گیرند و بنا به اندازه لنز، سایز

Top